ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι.Χ. - ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αναζητήστε διαθέσιμα

Ανακυκλώστε το παλιό σας όχημα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημιουργία περισσοτέρων θέσεων στάθμευσης και συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο

Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής

Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.)

Μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.)

Προϊόντα εικόνας & ήχου

Εξοπλισμός πληροφορικής

Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά εργαλεία & παιχνίδια

Όργανα παρακολούθησης & ελέγχου

Συσκευές αυτόματης διανομής

Καταλύτες/εξάτμισεις οχημάτων

 Πλαστικό

 Αλουμίνιο

Χαλκό & Μπρούτζο

 Καλώδια

Μπαταρίες

Ανακυκλώστε......

  • Facebook

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

© 2015 by Panmetalliki Pierias. Proudly created with Wix.com