Σωρός από ανακυκλώσιμα υλικά

Ανακύκλωση συσκευών

 

Η Πανμεταλλική Πιερίας Νταμπώσης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε., έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με το πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ-ΕΟΑΝ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ