Υπηρεσίες ανακύκλωσης

 

  • Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία (διαλογή & δεματοποίηση) μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

  • OTKZ

  • Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία (τεμαχισμός) μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων.

  • Προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία (διαλογή & δεματοποίηση) πλαστικών αποβλήτων.

  • Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

  • Αποθήκευση ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών οχημάτων.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

© 2015 by Panmetalliki Pierias. Proudly created with Wix.com